CorrectAgency

Media and public relations

Máme dlhoročné skúsenosti
a vieme, čo prináša ovocie.

kontaktujte nás

o correct agency

Odborníci na strategické poradenstvo

Sme odborníci na strategické poradenstvo a komunikáciu projektov v rozličných oblastiach – od poisťovníctva a bankovníctva, cez zdravotníctvo až po štátnu správu. Na základe podrobnej analýzy vašej súčasnej situácie z pohľadu reputácie a PR, vám ponúkneme návrhy a odporúčania, ako by ste mali komunikovať a prezentovať vaše činnosti a služby verejnosti, či vašim súčasným a potenciálnym zákazníkom. Vďaka účinným komunikačným nástrojom, ktoré spolu vyberieme, sa vaši zákazníci dozvedia, kto a čo za vašou značkou stojí, aké sú vaše hodnoty a čomu veríte.

Tešíme sa na spoluprácu!

služby

Tlačové správy • PR články • Rozhovory v médiách

Hovorí sa, že najlepšie veci v živote sú zadarmo. Nami ponúkané PR služby nie sú úplne zadarmo, ale ponúkame vám ten najlepší spôsob ako prezentovať vašu spoločnosť a dostať informácie o vašich aktivitách k čo najširšiemu publiku.

Dobre umiestnený článok v relevantnom médiu, účasť zástupcu vašej spoločnosti v rozhlasovom alebo televíznom vysielaní či prezentácia na internete, môžu vytvoriť efektívnu publicitu, ktorá vám zabezpečí príjmy nad rámec nákladov. Máme dlhoročné osobné vzťahy s kľúčovými redaktormi v dennej tlači, časopisoch, rozhlase, televízii a v on-line médiách. Súčasťou našej ponuky je aj vytvorenie media plánu s cielenou reklamou a nákup relevantných médií.

Zabezpečíme pre Vás:

  • tvorbu tlačových správ
  • tvorbu PR článkov
  • rozhovory s predstaviteľmi vašej spoločnosti v médiách

Naši lektori majú dlhoročné skúsenosti s prácou v médiách a na moderátorských postoch.

Zabezpečia vám komplexnú prípravu na mediálne vystúpenie, naučia vás prezentovať a interpretovať obsah, pripravia na novinárske otázky, naučia reagovať v prípade krízovej komunikácie.

Vedia aké informácie novinárov zaujímajú, ako formulovať citlivé témy, ako podať informácie novinárovi správne a čoho sa pri rozhovore vyvarovať.

Poradia vám, ktoré médiá osloviť pre komunikáciu vašich tém.

Poznajú tipy a triky pre úspešný rozhovor.

Newsletter • Direct mail.

Predpokladá vytvorenie databázy všetkých relevantných e-mailových kontaktov: zmestnancov, sponzorov, partnerov, klientov a ďalších dôležitých osôb a inštitúcií. Zámerom je pravidelne udržiavať ich pozornosť prostredníctvom zasielania direct mailov s novinkami, výzvami, upozorneniami a pod. Efektívne je využiť e-mailové kontakty na zistenie názorov, záujmov a preferencií partnerov v súvislosti s činnosťou vašej spoločnosti. S databázou je možné pracovať, selektovať kontakty podľa jednotlivých špecifikácií, čím dosiahneme lepšie zacielenie e-mailovej kampane. Súčasťou e-mail marketingu je aj pravidelná tvorba Newslettra, ktorý bude obsahovať najdôležitejšie informácie za určité obdobie.

Facebook • Twitter • LinkedIn • Youtube • Google+

Bez aktívnej komunikácie na sociálnych sieťach dnešný marketing nemá význam!!! Facebook má viac ako 900 miliónov užívateľov a možnosti dosahu informácie, ktorú tu zverejníme sú nepredstaviteľné. Štúdie hovoria, že publikum, ktoré získavala televízia 50 rokov, získal Facebook za 6 mesiacov. Potenciál na budovanie vzťahov je obrovský a cena nízka. Prečo ju ešte nevyužívate?

Kráľom sociálnych sietí sú fotografie a videá, ktoré Vám vyrobíme v profesionálnej kvalite. Promovanie príspevkov na sociálnych sieťach sa dá veľmi efektívne nastaviť prostredníctvom tzv. PPC kampaní, čím zabezpečíme, že sa odkaz dostane presne k tým prijímateľom, o ktorých máte záujem. Vytvorením tzv. virálnych propagačných nástrojov podporíme záujem o aktivity vašej spoločnosti.

Tiež vám vytvoríme sťahovateľné dokumenty a interaktívne aplikácie prelinkované s vašou webstránkou. Súčasťou komunikácie na sociálnych sieťach môžu byť rozličné súťaže a ankety, ktoré sú ďalším efektívnym nástrojom na prilákanie pozornosti.

Renovácia • Aktualizácia • Optimalizácia

Vaša webstránka by mala nie len upútať pozornosť návštevníkov, ale úspešne ich zapájať do aktivít a zabezpečiť ich opakovanú návštevnosť. Pomôžeme vám spraviť ju interaktívnou a zaujímavou. Doplníme o aktuality, novinky, zohľadníme vaše potreby a ciele, zjednodušíme navigáciu.

V prípade záujmu vytvoríme vašu vlastnú webovú aplikáciu. Súčasťou webového servisu je aj nastavenie optimalizácia pre vyhľadávače a úprava textov s využitím kľúčových slov.

Návrh marketingového plánu • Realizácia • Vyhodnotenie

Navrhneme a zrealizujeme marketingový plán, ktorý zohľadní vaše špecifické ciele, zámery a finančné možnosti. Naši marketingoví odborníci vám pomôžu v priebehu celého procesu tvorby, implementácie, sledovania a vyhodnocovania všetkých marketingových stratégií. Pri tvorbe marketingového plánu budeme potrebovať všetky informácie o vašej spoločnosti – aké sú vaše ciele, aktivity, plány, kto sú vaši zamestnanci, koho chcete osloviť.

Budeme potrebovať vaše odpovede na dve dôležité otázky: Kam sa chcete dostať a čo ste ochotní pre to urobiť. Vaše odpovede spolu s naším komplexným zhodnotením aktuálnej situácie budú základom nášho stavebného plánu. Tiež bude pre nás, ale aj pre vás, dôležité určiť zodpovedné osoby vo vašej spoločnosti, s ktorými budeme môcť pravidelne komunikovať.

Kontakt

Neváhajte a kontaktujte nás, radi vám odpovieme na vaše otázky.

telefón

+421 905 986 112

e-mail

info@correctagency.sk

sídlo spoločnosti

CorrectAgency s.r.o., Vajnorská 10595/98C, 831 04 Bratislava - Nové Mesto

IČO

47141140

DIČ

2023767207

IČ DPH

SK 2023767207

Kontaktný formulár